lept


lept
lèpt interj., lépt Krš, Užv, lẽpt 1. staigiam iškritimui, nukritimui, parvirtimui žymėti: Degtukas lept į šieną V.Montv. Moteriškė išsigando ir lept – išmetė vėžį iš rankų (ps.) S.Nėr. Tik lept, ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės (ps.) J.Jabl. Lèpt piniginė žemėn Lp. Ejo ejo, tik lèpt ir pargriuvo Ds. Aš kojele trept, trept, lapūkėliai lept, lept Smn. 2. klast, klakt (atsisėdimui nusakyti): Lèpt ir atsisėdo Ds, Lp. 3. staigiam, ne vietoje pasakymui, tarstelėjimui žymėti: Ka tu nieko nepamislijęs lèpt ir pasakei Rs. Lèpt ir lepterėjo žodį, kad nei Dievui, nei svietui Grž. 4. šiaip kokiam staigiam veiksmui reikšti: Akys tik lèpt, ir miega Rmš. Snapas lept ir prilipo prie stogo BsPII124. 5. Lèpt, lèpt ausys matos, kad meluoja Ds. 6. nevikriam ėjimui žymėti: Patankink biškį kojas, o dabar lẽpt žingsnį Mlt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • lept- — ⇒LEPT(O) , (LEPT , LEPTO )élém. formant Élém. tiré du gr. « mince, grêle », entrant dans la constr. de nombreux subst. et adj., princ. en méd., en biol. et en zool.; le 2e élém. est gén. issu d un mot gr. A. MÉD., BIOL. : leptocyte, subst. masc.… …   Encyclopédie Universelle

  • lept — lèpt išt. Nuo kálno suñkiai lèpt lèpt lèpt bėgo žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lept — [lept] vi., vt. alt. pt. of LEAP * * * …   Universalium

  • lept... — lept..., Lept... vgl. ↑lepto..., Lepto …   Das große Fremdwörterbuch

  • lept — [lept] vi., vt. alt. pt. of LEAP …   English World dictionary

  • lept- — pref. Variant of lepto . * * * …   Universalium

  • lept- — (var. «lepto ») Elemento prefijo del gr. «leptós», que significa «delgado», usado en palabras científicas: ‘leptorrino’ …   Enciclopedia Universal

  • -lept- — [zu griech. lambánein = ergreifen, fassen, nehmen]: Wortbestandteil von z. B. adjektivischen ( leptisch) oder substantivischen ( leptikum) Zus. mit der Bed. »etwas binden, halten«, z. B. homoleptisch, Analeptikum …   Universal-Lexikon

  • lept — neu·ro·lept·analgesia; nym·pho·lept; ep·i·lept; neu·ro·lept·analgesic; …   English syllables

  • Lept — Griechische Wortstämme sind im Deutschen überwiegend in Fachausdrücken zu finden, die entweder direkt dem Griechischen entstammen oder Neubildungen sind. Von einer begrenzten Anzahl dieser Wortstämme wurden und werden zahlreiche wissenschaftliche …   Deutsch Wikipedia